Organisationer som jobbar med miljöfrågor

Det finns flera organisationer, både inhemska och internationella, som arbetar aktivt för ett bättre fiske och en sundare miljö. Här är några av dem.

Världsnaturfonden

WWF som den kallas internationellt, jobbar i över 100 länder för att få bukt med miljöproblem och utbilda lokalbefolkningar, samt göra dem mer medvetna. De ha20151208143203r ca 5 miljoner supportrar världen över och anses vara den största miljöorganisationen i världen.

Deras mål är att minska föroreningar, bevara mångfalden av arter inom både djur och biologi samt jobba för att naturresurserna används och produceras på rätt sätt. De har olika projekt på gång jorden runt, och när det gäller hav och fiske, utvecklar de även planer som ska försöka övertala världens politiker om att något måste göras fort. WWF har en fiskeguide där man kan titta på vilka fiskar man ska undvika, som är utrotningshotade och vilka som kan ätas.

Greenpeace

Organisationen är en oberoende organisation som är erkänd internationellt, och arbetar med allt från miljöfrågor inom skog, fiske och ekologiska livsmedel, till kärnkraftsfrågor och nedrustning av kärnvapen. Inom jordbruk och odlingar, vill de förändra sättet att odla t.ex. grödor och andra livsmedel samt förbättra köttproduktionen och samtidigt hålla en hög kvalitet. Mycket av jordbruket idag bedrivs på olika sätt som inte är bra för planeten och det vill Greenpeace ändra på. Jordbruket ska inte påverka klimatförändringar och ge för mycket utsläpp, helt enkelt. När det gäller haven vill Greenpeace, precis som övriga organisationer, verka för fiskemetoder som inte är farliga för bestånden eller miljön. De vill istället skapa marina reservat genom att samarbeta över gränserna.

Naturvårdsverket

Detta är en statlig myndighet i Sverige som arbetar på uppdrag av regeringen, med just miljöfrågor, men även med jakt, buller i biltrafik eller båttrafik och beskyddande av naturreservat och andra miljöer. De sysslar även med miljöforskning.

Naturvårdsverkets plikt är också att stödja andra miljöorgan som försöker förbättra miljön på ett eller annat sätt samt att utveckla förslag för att andra länder också ska bli delaktiga i t.ex. frågor som handlar om fiskemetoder eller produktion av livsmedel på rätt sätt.