Om oss

Det har blivit känt att fler och fler fiskarter håller på att utrotas i sjöar och hav, och framförallt hav. Östersjön är förorenad och innehåller mängder av plast, vilket gör att fiskar och sjöfåglar förgiftas avsevärt. Fiskemetoderna är tvivelaktiga och förstör bottnarna.

Det är mycket viktigt för boende runt om Östersjön och naturligtvis även andra hav att uppmärksamma detta och försöka göra något åt det. I länder som lever på mycket fiske, konsumeras det mycket föda från just haven, och det är viktigt att tänka på vilka fiskar som är bra att äta och vilka man bör undvika, antingen av hälsoskäl eller för att ge dem lite tid att få tillbaka beståndet. Här följer en rad artiklar som kan hjälpa dig som konsumenfisht att bidra med förbättring av miljön och fisket. De tar upp vilka fiskar som bör undvikas och vilka som är okej att äta, samt vilka miljömärkningar som man kan titta efter när man går till matbutikerna för att handla.

Vissa arter håller nämnvärt på att återhämta sig och detta är en mycket bra nyhet.

Medvetenheten hos människan har bidragit till positiva utvecklingar runt om på jorden, men det krävs så oerhört mycket mer samarbete, länder emellan för att få till stånd en dramatisk förändring. I slutändan är det ju faktiskt också människan som drabbas, när man får i sig förgiftad mat eller när det inte finns tillräckligt med föda. Det bör ligga i allas intresse att förändra ett farligt agerande.

Därför kan det vara bra att uppdatera sig och skaffa kunskap om vad som händer i haven för att saker och ting ska ha chans att överleva.

Gör smarta val när du väljer fisk. Det vinner alla på.