Konsumentens makt och påverkan

Olika organisationer och politiker försöker värna så mycket det går om miljön, genom att sätta regler för om jordbruk, förbättra fiske och livsmedelsproduktion av olika slag samt att förhindra för mycket miljöutsläpp. Men faktum är att du som konsument har mer makt än någonsin.1_5

Med faktaspridning på sociala medier och gruppdiskussioner människor emellan kan företag helt enkelt inte blunda för hur konsumenten tycker och känner, för då förlorar de kunderna. Idag har moral och etik kanske den största betydelsen när det gäller inköp, från kläder och skönhetsartiklar till livsmedel och andra produkter.

Folk har börjat efterfråga saker som rättvisa lagar och förhållanden för arbetare på plats, återvinning, nolltolerans mot barnarbete, mindre föroreningar och utsläpp samt att bevara skogar och vattendrag runt om på planeten. Ett företag måste numera bevisa att de också arbetar hårt för dessa frågor, annars läcker detta ofta ut i pressen och företaget får dåligt rykte och går back ekonomiskt.

När det t.ex. gäller mat som kött och fisk, kan människor påverka marknaden enormt mycket genom att välja rätt på hyllan eller på restaurangen.

Välj alltid miljömärkningar

Det bästa man kan göra för att påverka miljön eller göra så att företag på sikt köper in livsmedel som är miljövänliga, är att alltid välja rätt produkt. Till slut märker företagen att konsumenterna enbart efterfrågar det vettiga alternativet, och slutar i bästa fall upp med att handla med “miljöbovar”. Några miljömärkningar följer här nedan:

  • Fairtrade som bl.a. skyddar lokalbefolkning i fattiga länder.
  • MSC gäller fisk och skaldjur.
  • ASC som också innefattar miljömärkta fiskar och skaldjur.
  • KRAV, som står för hållbar produktion av livsmedel i allmänhet, då även fisk och skaldjur. Man kan även se KRAV-märkta produkter inom fiskfoder som mat till odlade fiskarter.
  • EU-lövet som är en märkning i hela EU för hållbara, ekologiska livsmedel.

Intresset för miljön har ökat markant och Sverige ligger i framkanten när det gäller frågor som dessa. Idag finns det t.o.m dataspel och miljöspel för barn, så att de lär sig miljötänk redan från tidig ålder. Det kanske också vore något för vuxna som ett alternativ till instacasino och andra onlinespel.