Fiske i dagens Östersjön

Med de 9 länder och över 90 miljoner människor som ska dela på havets resurser, har Östersjön nu blivit ett uppfiskat hav, där även övergödning och algblomninRewal_baza_rybackag förekommer väldigt ofta. Sjöfart, fiske och turism är bara några faktorer som har bidragit till Östersjöns förfall och om länderna inte samarbetar nu för att förändra det, kan det vara för sent.

Det är nu allmänt känt att fisken i havet mår sämre och sämre och att vissa arter t.o.m snart inte går att äta mer pga all förgiftning. Av vad som framkommer i många nyhetsartiklar, finns det snart mer plast än fisk i haven.

Vad som fiskas och hur man fiskar det, har blivit ett problem.

WWF arbetar dagligen med att miljön och haven ska förbättras och ger dig som konsument råd om hur du ska köpa miljömärkt fisk för att inte påskynda utarmningen av vissa arter.

Överfiske och bifångst

Ett stort problem idag, är att det fiskas för mycket fisk. Det gör nu att vissa arter håller på att utrotas. Därför behöver antalet fiskeflottor både i Sverige och i övriga EU minska.

Ett problem som kommer med på köpet när man fiskar är all bifångst, dvs annan fisk som man egentligen inte är ute efter. Ofta slängs dessa tillbaka i havet och då är de redan döda eller döende. Inte sällan är det bra matfisk som går till spillo då.

Det förekommer även en hel del svartfiske runt om i haven, med folk som inte följer reglerna utan fiskar hur de vill och vad de vill.

Farliga fiskemetoder

Bottentrålning är en metod som förstör bottnarna, eftersom det krossar livet där när trålen drar förbi. Även fiskodlingar av olika slag, som man förut trodde var en bra metod, producerar kemikalier och orsakar smittsjukdomar, och förstör mer än man skulle kunna tro.

Människor har spelat ut naturen, och det har nästan blivit som en sport för att tjäna så mycket pengar som möjligt på miljöns bekostnad. Vad är oddsen på t.ex. oddsautomaten för att haven ska återgå till det normala igen? Frågan är nog mer komplicerad än så.